• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 06 tháng 7 năm 2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 329/TB-PHQN về tổ chức các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Chuyên viên chính, Lãnh đạo cấp phòng (học ngoài giờ hành chính).

 

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên

Ngày 29 tháng 6 năm 2018, Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà nội tại tỉnh Quảng Nam phát hành Thông báo số 318/TB-PHQN về tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (học ngoài giờ hành chính).

ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘICƠ SỞ MIỀN NAMVIENMOI2TAPCHI34tttv

Thống kê truy cập

111111111111111111
Hôm nay
Tuần
Tháng
105
325
1486